2017. szeptember 21., csütörtök

Letölthető anyagok

A rendünkkel kapcsolatos feltöltött olvasható, nyomtatható dokumentumok újra elérhetők, letölthetők, az alábbi linken:

https://data.hu/get/10759926/ALEXIANUS_TESTVEREK.rar

Az "ALEXIANUS TESTVEREK.rar" fájl tartalma a csatolt képen látszik.

2017. szeptember 10., vasárnap

Ima hivatásokért

Szent Alexius, Isten szolgája, te vagy támaszunk, példaképünk és pártfogónk, amikor szolgálatunkat végezzük a betegek, szegények és idősek szolgálatában. Kérd Urunkat, küldjön elegendő hivatást kongregációnkba, hogy folytathassuk szolgáló örökségünket a szükséget szenvedők között. Ámen.


Köszönjük Kápli Gergely Csaba adományát kolostorunk számára.

2017. szeptember 3., vasárnap

A magyarországi alexiánus misszió megalapítása 2.

A következő fontos állomás az örökfogadalom letétele volt, amelyre 2001. július 15-én került sor St. Louis-ban, a Páduai Szent Antal templomban: ”2001-ben már, mint örökfogadalmas testvér látogattam haza Magyarországra és fogtam bele az alapítás immáron konkrét szervezésébe. Körbejártam az összes érintett hivatalt és konkrét információkkal tértem vissza az USA-ba, majd 2002 februárjában a Tartományi Tanács elé terjesztettem a terveimet és elképzeléseimet, a magyarországi missziót illetőleg. A Tanács döntésére várakozva is tovább folytattam célom népszerűsítését a testvérek között. 2002 augusztusában megrendezésre került Káptalanon, előadást tartottam az ott megjelent testvéreknek és rendfőnöknek. Ezen eseményeknek köszönhetően 2002 szeptemberében megkaptam az engedélyt a Generális Tanácstól, hogy létrehozzam szülőföldemen az Alexiánus Testvérek Kongregációjának misszióját.” 


Az első sor balról: Edward Walsh CFA, rendünk akkori generálisa, József testvér CFA és Richard Lowe testvér CFA, aki szintén ekkor tett örök fogadalmat.


2017. augusztus 23., szerda

Nyúli búcsú

Augusztus 13-án vasárnap volt a nyúli búcsú, az ókeresztény vértanú emlékére emelt Szent Donát kápolnájánál, aki a szőlőskertek, szőlősgazdák védőszentje. A mise fő celebránsa a kármelita Béri László Renátó OCD atya volt. Köszönjük András atya meghívását, hogy részt vehettünk ezen a szép eseményen.


2017. július 30., vasárnap

Kezdetek

Amíg el nem készül teljesen a magyarországi alexiánus misszió történetét bemutató írás, addig hónapról hónapra szeretnénk egy-egy rövid részletet felvillantani belőle, a misszió születéséről:

A magyarországi Alexiánus misszió alapításának gondolata, Czébán József testvér CFA (1942-2013) nevéhez fűződik. Tapolcán született, árvaként egy a kommunizmus alatt feloszlatott női szerzetesrend apácája által többedmagával nevelkedett Győrben. A győri bencés gimnáziumba járt, majd 1956-ban a forradalom kitörésekor elhagyta az országot és letelepedett Amerikában. 1996-ban 54 éves korában lépett be az amerikai Alexiánus közösségbe: „Isten vezetett el hozzájuk és éreztem, hogy közéjük kell tartoznom, hogy többé már nem a saját „kastélyomat” építem, hanem az Úrét.”  Egy évvel később, a noviciátust elkezdve, már haza is látogatott Győrbe, hogy információkat szerezzen egy esetleges magyarországi misszió megalapításának lehetőségéről: „… találkoztam a Mária Iskolatestvérekkel, akik gyermekek tanításával foglalkozó szerzetesek és fontos információkat gyűjtöttem a rendalapításról és lehetséges működésről. Ez év augusztusában látogatást tettem Dr. Paskai László bíboros úrnál, valamint Dr. Várszegi Asztrik főapát úrnál is, akiknek személyesen meséltem el rendalapítási terveimet, melyet nagy örömmel fogadtak és biztosítottak a támogatásukról az ügyben. Ezek után a főapát úr meghívó levelet is küldött rendünk elöljárójának, ezzel engedélyezve letelepedésünket a régióban. Megtekintettem a Szent Anna Otthont is, ahol idős gondozással foglalkoznak. Tapasztalatokkal, tervekkel és hatalmas lelkesedéssel tértem vissza az Egyesült Államokba, Chicagóba. Ekkor még noviciátusként nem foghattam bele a munkába, de folyamatosan támogatókat kerestem a tervem megvalósításához.”


József testvér C.F.A. és Paskai László O.F.M. esztergomi érsek

2017. július 16., vasárnap

Július 17. - Szent Alexius napja

Ma van rendünk, az Alexiánus Testvérek Kongregációjának védőszentjének, Szent Alexiusnak ünnepe. Imádkozzunk hozzá hivatásokért, hogy immár 800 éves rendünk tovább tudja folytatni szolgálatát a világban.

Ó Jóságos Istenünk és Üdvözítőnk, te mondtad tanítványaidnak: „Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat az aratáshoz!" Szavaidra emlékezve bizalommal kérünk téged, ó Miasszonyunk, Szent Alexius patrónusa közbenjárására, valamint pártfogónk, Szent Alexius érdemeiért, tekints a mi szerzetesi családunkra és áldd meg mindenben! Add, hogy közösségünk szent szabályainak szellemében szüntelenül növekedjen a kegyelemben Isten és az emberek előtt; a te jóságodból gyarapodjon állandóan új fiakkal, akiket a te nagyobb dicsőséged szolgálatára hívsz hozzánk.

Jóságos Üdvözítőnk, hívó szavaddal: „Jöjj, kövess engem!", fordulj ma is azokhoz, akikről tudod, hogy meghívásukhoz méltón és hűségesen fogják teljesíteni ama megtisztelő feladatokat, amelyeket Egyházad által ránk bíztál. Hívjad azokat, akik szerzetesi életszentségükkel, megalapozott tudásukkal és fáradhatatlan munkájukkal terjesztik majd a te országodat, hogy neked az Atyával és a Szentlélekkel együtt tisztelet és dicsőség legyen mindörökkön örökké. Ámen.


2017. július 1., szombat

Itt a nyár!

Habár a győrújbaráti Szent Erzsébet otthonunknak van külön internetes honlapja, amin keresztül lakóink hozzátartozói is értesülhetnek intézményünk programjairól, azért időről-időre, mi is szeretnénk egy kis képes összeállítással kedveskedni a hozzátartozóknak szeretteikről készült fotókkal. Most nyári képeket osztunk meg, lakóink "birtokba vették" az otthon gyönyörű, kivirult kertjét.

http://szeogyorujbarat.blogspot.hu/

Tovább olvasom...