2016. október 9., vasárnap

Veszprémi látogatás

Október 7-én Márfi Gyula érsek a veszprémi Szent Mihály-székesegyházban pappá szentelte Paál Sándor Ede diakónust. Sándor Ede atya első miséjét 2016 október 16-án, 11.15-kor a győri Kármelita templomban celebrálja.

Szolgálatához sok kegyelmet és jó egészséget kívánnak az Alexiánus testvérek.

http://www.magyarkurir.hu/hirek/papszenteles-veszpremben-72701

Tovább olvasom...


Közös kép a Szentháromság szobor előtt

2016. augusztus 15., hétfő

Nyári eseményeink

A győri orsolyita közösség júniusban ünnepelte győri működésének 290 éves fennállását. Ezt a jeles napot a rend Szent Anna templomában tartott misével ünnepelte, melynek szentbeszédéből, röviden megismerhettük a rend hányattatott, de gyümölcsöző történetét. Júliusban a helyi egyházközség tagjaival vettünk részt egy zarándoklaton a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyen. Ugyanebben a hónapban még vendégeink voltak a Verbum Dei nővérek, akik a krakkói Ifjúsági Világtalálkozó előtalálkozóját szervezték és vittek ki több mint 300 zarándokot az eseményre. Augusztusban a nyúli Szent Donát kápolna búcsúján vettünk részt, melyet Bíró László tábori püspök celebrált.



A Verbum Dei közösség tagjaival

2016. augusztus 2., kedd

Rendi elöljáró választások

Rendünk májusban új generálist választott Lawrence Krueger személyében, míg júliusban provinciális választás volt. A 2012 novemberében megválasztott Daniel McCormick testvért, újabb négy évre a rend provinciálisává választotta az Alexiánus közösség. Július 16-án pedig a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban beiktatták a Győri Egyházmegye új főpásztorát, Veres Andrást. Mindhármuk szolgálatához Isten áldását, jó egészséget és erőt kívánunk.


Balról: Daniel McCormick provinciális, Lawrence Krueger generális és Veres András püspök

2016. július 16., szombat

Július 17. Szent Alexius napja


Szent Alexius, Isten szolgája, te vagy támaszunk, példaképünk és pártfogónk, amikor szolgálatunkat végezzük a betegek, szegények és idősek szolgálatában. Kérd Urunkat, küldjön elegendő hivatást kongregációnkba, hogy folytathassuk szolgáló örökségünket a szükséget szenvedők között. Ámen.

2016. június 12., vasárnap

Bonaventure nap

Rendünk a mai nap, június 12-én ünnepli az amerikai misszió létrejöttének 150. évfordulóját, amelynek történetében a Fülöp-szigeteki és a magyarországi missziók is szerepet játszanak. Ennek apropóján készült el egy idővonal, mely röviden bemutatja a misszió történetét. Az angol verzió átdolgozott, magyarra lefordított változatát, nyomtatható és e-book formátumban letölthetik a Letöltések menüpont alól.
 
 
 

2016. június 10., péntek

Antoine De Saint-Exupéry: Fohász

 
Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában, idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!
Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez! Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat,
észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat!
Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie! Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!
Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához! Az igazságot az ember nem magának mondja meg,
azt mások mondják meg nekünk.
Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit. Kérlek, segíts, hogy tudjak várni! Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.
Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és
 legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!
Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen – szavakkal vagy szavak nélkül – egy kis jóságot közvetíthessek!
Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől! Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van! Taníts meg a kis lépések művészetére!
 

2016. június 8., szerda

Látogatók

A mosonszolnoki és győri nyugdíjas klub tagjai látogattak hozzánk, akikkel először a kolostort néztük meg közösen. Az érdeklődők megismerhették rendünk történetét, a magyarországi misszió megalakulását és szolgálatunkat, majd a Szent Erzsébet Otthonunkban tettek egy rövid sétát és ismerkedhettek meg intézményünkkel.
 
Köszönjük szépen a látogatást!
 
 
Közös kép látogatóinkkal, a kolostor bejárata előtt